portada-publicaciones-impresas-digitales

Publicacions impreses o digitals. Quina escollir?

24 February 2020
DISSENY
5 min (533 paraules)

En el moment de dissenyar els elements de la identitat de la nostra marca, hi ha alguns que els tenim molt clars, com les targetes de visita, sobres, signatures digitals, roll-ups ... Però ... I què fem amb el catàleg ? Fem un d'imprès o digital? Val la pena a invertir en dissenyar i imprimir alguns flyers? Què hauria de fer?

Si que és cert que en una societat tecnològica i digital com la nostra, moltes de les persones han abandonat la lectura en format imprès. Però segueix havent-hi un percentatge que prefereix rebre informació en paper. Llavors ... Quin trio? Doncs és molt simple, el primer que has de fer és preguntar-te quin contingut vols incloure a la revista, catàleg o publicació. Vols afegir vídeos, links i altres elements interactius? Doncs el teu format és digital. Promocionaràs els teus serveis de forma breu? Doncs potser hauries d'apostar per uns flyers.

Però després, cal fer-se una pregunta molt important. Qui llegirà la meva publicació, revista o catàleg? O qui vull que ho llegeixi? Les persones grans prefereixen llegir o informar-se a través de textos en formats impresos, en canvi, les persones joves prefereixen fer-ho en format digital.

ESCOLLIR ENTRE FER UNA REVISTA, CATÀLEG I / O PUBLICACIÓ IMPRESA O DIGITAL, DEPENDRÀ DE DOS SIMPLES PREGUNTES: QUIN CONTINGUT TINDRÀ? I A QUI VA DIRIGIT?

PUBLICACIÓ IMPRESA, CLÀSSICA I ATEMPORAL

Les publicacions impreses són totes aquestes que passen pel procés d'impressió, ja sigui en una impremta, editorial o a la impressora de casa teva. Llibres, fullets, revistes, diaris, flyers, catàlegs, anuaris, butlletins, enciclopèdies ... Però més important que la seva definició, són els seus avantatges i desavantatges. Vegem quins són:

AVANTATGES

 • Ús generalitzat
 • Fàcils de llegir
 • La seva lectura no requereix d'equipament addicional
 • Poden traslladar-se fàcilment
 • Normes de disseny i tipografies establertes

 

DESAVANTATGES

 • Requereixen d'espai d'emmagatzematge i es fan malbé amb facilitat
 • Per actualitzar, cal realitzar una nova edició
 • No posseeixen animacions que completin els textos
 • Alt cost de fabricació i difusió
fotografia de un diario, un ordenador y un móvil.

 

PUBLICACIÓ DIGITAL, UN MÓN PLE DE POSSIBILITATS

Com a conseqüència, podem referir-nos a les publicacions digitals com aquelles que no requereixen d'un procés d'impressió.

AVANTATGES

 • Menor cost de producció i eliminació de retards de temps en el procés editorial i de producció.
 • Rapidesa en la transmissió de la informació i fàcil accés.
 • Introdueix nous elements.
 • Facilitat en l'actualització de contingut.
 • Facilitats en el disseny, ampliant les seves possibilitats.
 • Major capacitat d'emmagatzematge en poc espai.

 

DESAVANTATGES

 • Demanda limitada per part dels usuaris.
 • Manca d'estandardització tecnològica.
 • Possible incomoditat en la lectura en pantalla.
 • Absència de mètodes de publicació definits.
 • Inseguretat pel que fa a la conservació de la informació i els suports.

 

 

EL NOSTRE CONSELL?

Quan dissenyem un catàleg, presentació o nou element de l'identitat de la marca de Use It, sempre procurem adaptar-lo als dos formats: imprès i digital. Pel simple motiu de què volem que els nostres clients o futurs clients rebin la informació a través de el mitjà que més còmode els resulti. El nostre consell és, que sí podeu, reproduïu elsvostres catàlegs, fullets, etc. en format digital i imprès. Encara no ho tens clar? Vols rebre assessorament personalitzat? Parlem