portada-proyecto-app-gsp

GSP, una app per a la gestió de casos clínics

4 min (471 paraules)
Client
GSP - Grup de Sanejament Porcí
Tipus de projecte
APP
Parlem de
apps
protocolos
gestión

El Grup de Sanejament Porcí de Lleida confia a Use It el disseny i desenvolupament de la seva app GSP, una eina que permet afegir, gestionar i consultar casos clínics de les diferents granges del catàleg.

 

INTRODUCCIÓ

El GSP, o Grup de Sanejament Porcí és l'eina sanitària de Lleida. Constituïda l'any 1995 com una associació sense ànim de lucre, està composta per tots els propietaris d'animals de les Terres de Lleida, i formada per ramaders independents, cooperatives i empreses integrades a parts iguals. La seva raó de ser és la millora de l'estat sanitari, aconseguint la major rendibilitat de l'explotació.

 

TO I ESTIL

El disseny de l'app té com a color principal el rosa, i un conjunt de variacions de to d'aquest. El rosa és el color d'identitat de la marca, a més de ser un color molt representatiu d'aquesta i de l'espècie d'animal que tracten. Així doncs, s'utilitza el rosa en elements com el header, botons, tabs, icones, menú principal ... Elements que tenen un grau d'importància alt, i que es desitja que destaquin davant d'altres en la interfície d'usuari. Per a accions complementàries o oposades s'estableix un gris mig que li dóna contrast i, alhora, descans visual a el disseny.

QUAN EL COLOR PRINCIPAL DE L'EMPRESA, ÉS A LA VEGADA REPRESENTATIU DELS SEUS SERVEIS, PRODUCTES O SECTOR, AJUDA A GENERAR I ESTABLIR UNA FORTA IDENTITAT DE MARCA.

 

CASOS CLÍNICS A LES GRANGES

Aquesta app està pensada principalment per als usuaris veterinaris de l'empresa, als quals se'ls ofereixen certes funcionalitats per millorar les seves visites i controls sanitaris en les granges. L'aplicació mòbil permet afegir i buscar casos clínics, aquests casos són formularis on l'usuari estableix la gravetat de el cas, la granja o grup, el tipus d'animal, la seva ubicació, el tipus, les vacunes, si presenta lesions i que diagnòstic s'aplica o recomana. A més de poder afegir o, prendre directament, una sèrie d'imatges.

mockup-pantallas-app-gsp

 

L'EINA SANITÀRIA MÉS COMPLETA

L'app permet també altres funcionalitats com ara: la consulta de documents i analítiques compartides per l'empresa de forma única o general per a cada usuari, la localització de granges a través d'un codi únic, gestionar les tasques adquirides o rebre notificacions. Una altra de les grans funcionalitats és la de poder realitzar enquestes, les enquestes són formularis que es vinculen a cada granja i com a resultat donen un estat de bioseguretat d'aquesta.

 

Vols fer una app que sigui una eina útil i faciliti la feina als membres de la teva empresa?