Tecnologia beacons per a hospitals

L'actiu més important

El bloc quirúrgic és l’actiu més important d’un hospital, optimitzar-lo i treure'n el màxim rendiment és un objectiu capital del nostre sistema sanitari.

No hi ha solució efectiva que permeti als gestors hospitalaris monitoritzar tots els processos i actius d’un hospital a temps real. Per aquest motiu, la nostra empresa ha dissenyat un sistema que permet localitzar els pacients i actius gràcies a sensors que emeten la seva localització.

Bloc quirúrgic: com funciona?

icon-identification

1. Identificació del pacient

Els pacients comptaran amb una polsera identificativa amb un codi de barres que serà entregada pel personal mèdic del centre.

icon-association

2. Associació de la polsera

S’introduirà de forma manual i/o automàtica el codi de la polsera en l’aplicació per associar-la amb el pacient prèviament escanejat.

icon-notis

3. Notificacions a familiars

Mitjançant un codi d’operació que es facilita als familiars, aquests poden seguir l’estat de l’operació i rebre notificacions al produir-se canvis d’estat.

icon-tracking

4. Seguiment de pacientes

Gràcies a la polsera del pacient, es podrà consultar la seva posició en temps real i es guardaran totes les localitzacions i hora.

Indicadors del rendiment dels quiròfans

¿Per què el nostre producte és disruptiu?
Perquè és un software únic i revolucionari en el sector

És el primer software que disposa d’indicadors KPI pensats per millorar el rendiment d’un bloc quirúrgic. Permet conèixer en temps real l'ús i rendiment dels quiròfans i instal·lacions, i consultar-ne el seu històric.

En un futur, el nostre software incorporarà un algoritme AI que permetrà proposar una planificació d’intervencions quirúrgiques segons tot el big data que es va generant.

Gestió, seguiment i localització de material i personal mèdic de l'hospital

Gestió, seguiment i localització de material i personal mèdic en tot moment

Gràcies al gestor web i un tag associat a un objecte, podem localitzar-lo en l’edifici. També es facilita la comunicació entre personal mèdic ja que es mostra en un mapa la seva ubicació, fet que redueix el temps de recerca o trucades.

A través d’una app es podrà enviar notificacions a personal mèdic i tenir un control dels temps de processos:

  • Avís al personal mèdic
  • Arribada a la ubicació
  • Automatització de processos i tasques, com el transport de pacients
  • Alertes per zones

LA REVOLUCIÓ IOT I AI EN EL SECTOR HOSPITALARI: ELS BEACONS

Sistema de proximitat dins de l'hospital

El sistema de proximitat ens permet automitzar campanyes informatives i càrregues d’historials mèdics

Gràcies al sistema de proximitat de beacons podem automatitzar campanyes de notificacions cada vegada que un smartphone s'apropa a un beacon, com per exemple, un missatge amb les activitats en curs o el menú del dia.

Amb el sistema de proximitat, també podem automatitzar la càrrega d’historials mèdics als dispositius dels doctors o infermeres.

Mapa i punt d'informació intel·ligent l'hospital en el telèfon intel·ligent de qualsevol pacient

Un plànol i punt d’informació intel·ligent de l’hospital, al smartphone de qualsevol pacient i/o visitant

Un pacient o visitant amb l’app descarregada al seu smartphone, pot rebre notificacions automàtiques sobre l’informació de cites mèdiques i generar una ruta indoor per accedir-hi.

En el cas de produir-se una incidència, tals com retards en les consultes, se li mostrarà diverses opcions i possibilitats. Com per exemple: canviar l’ordre de cites, anar a la zona d’espera o bar, donar sang, etc.

Per què la nostra solució és la més òptima?

1

Solució sòlida i econòmica

Solució per a l’optimització del procés quirúrgic i el seu rendiment.

2

Ofereix una gran interoperabilitat

Es pot integrar amb l’ERP, la sala d’espera virtual, SMS i/o APP per smartphones.

3

Presa de decisions en temps real

Ajuda en la presa de decisions en temps real gràcies a la informació precisa sobre el rendiment de les cirurgies.

4

Millora la seguretat del pacient

El sistema elimina possibles errors d’identificació.

5

Millora la gestió de tasques en el procés.

I es disminueix la càrrega de treball dels professionals davant de l’ordinador.

6

Anàlisi de dades

Millora del procés quirúrgic, permetent la identificació de fonts de retards, temps morts... entre altres dades.

7

Increment global del rendiment quirúrgic

Resultats sorprenents sobre el rendiment dels quiròfans i del seu temps d’ocupació.

T'ho posem fàcil, descarrega’t el nostre PDF informatiu.

DESCARGARnormalhover