Software a mesura: ens adaptem a tu

Tot projecte necessita una base tecnològica adequada, el nostre equip inclou desenvolupadors web i app amb àmplia experiència en tot tipus de llenguatges de programació que faran possible el desenvolupament de qualsevol projecte web i aplicació mòbil.

ENTENEM EL TEU NEGOCI I LES SEVES NECESSITATS I T’AJUDEM A CRÈIXER PROFESSIONALMENT

Consultoria

Iniciem el projecte amb un estudi minuciós dels requeriments i s’estableixen els objectius a aconseguir a partir de la informació proporcionada per part del client. Es defineix també el briefing i planning, i aconsellem al client quines serien les solucions més adequades per al seu projecte.

01

Arquitectura, wireframes i prototipat

A partir de la informació recopilada s’elabora l’arquitectura de navegació i es dissenyen wireframes del projecte (l’estructura gràfica bàsica de la web, app o software), i es combina l’arquitectura de navegació amb els wireframes per a crear prototips interactius.

02

Disseny gràfic, UX y UI

Un cop finalitzada i aprovada la fase de prototipatge, s'inicia la fase de disseny que, depenent del tipus de projecte a desenvolupar, serà més o menys extensa. En aquesta fase s'estudien i apliquen els conceptes d'usabilitat en l’interfície (UI) i experiència d'usuari (UX).

03

Programació i desenvolupament

En aquesta fase s’implementen totes les funcionalitats que faran que el projecte funcioni. S’escullen els llenguatges de programació i/o frameworks apropiats, es dissenyen les bases de dades, s’implementen els continguts i s’optimitza el rendiment de l’eina.

04

Testeig i revisió de qualitat

Fase final abans del llançament de l’eina en la qual es comprova el correcte funcionament de tota l’eina per a evitar possibles errors en el futur. També es revisa la qualitat del projecte tenint en compte tots els conceptes de les fases anteriors.

05

Llançament i publicació

És la publicació definitva del projecte en el servidor del client. En aquesta fase s’inserten les eines d’analítica de l’eina que en un futur informaran al client si s’està complint amb els objectius establerts.

06 
Software a mesura

Serveis post llançament i publicació

Marketing

Màrketing

Per a potenciar els resultats de l’eina, és més que recomanable i necessari realitzar campanyes de marketing online, i invertir en SEO (Search Engine Optimitzation) o ASO (App Store Optimization) per augmentar el tràfic a l’eina.

Manteniment del software

Manteniment

Servei que compren des d’actualitzacions i millores contínues del projecte existent fins al desenvolupament de noves funcionalitats a mesura que el negoci vagi creixent.

Seguretat

Seguretat

Ens assegurem que l’eina estigui sempre segura i en òptim rendiment a través de la comprovació, anàlisis i actualitzacions de software i plugins per a evitar ciberatacs.