inbound-marketing-estrategia

Inbound màrqueting: què és, per a què serveix i la seva metodologia

5 June 2020
MÀRKETING
6 min (637 paraules)

En la societat actual on rebem publicitat en qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu, les persones estem tan acostumades a que ens "bombardegin" constantment amb anuncis que en moltes ocasions ja no ens influencien o no ens provoquen cap tipus d'interès. Les tècniques de màrqueting "tradicional" com podrien ser les trucades telefòniques o pagar per espais publicitaris, estan perdent força a causa de que és l'empresa qui ha de buscar a consumidor. Però ... I si et diem que hi ha un tipus de màrqueting que atrau el consumidor en lloc de "perseguir-lo"?

L'OBJECTIU DE TOTA MARCA O EMPRESA ÉS CONNECTAR AMB EL SEU PÚBLIC OBJECTIU, PER A QUE S'INTERESSI PER ALS SEUS PRODUCTES O SERVEIS.

QUÈ ÉS INBOUND MÀRQUETING?

L'Inbound màrqueting és un mètode o estratègia que combina tècniques de màrqueting i publicitat no intrusives, per mantenir una comunicació amb un usuari al principi del seu procés de compra i acompanyar-lo fins la transacció final. ¿Però per què el Inbound Màrqueting és tan efectiu? Perquè consisteix en fer que sigui l'usuari el que trobi a l'empresa en lloc de ser l'empresa qui va a buscar-lo.

EL INBOUND MÀRQUETING NO PRESSIONA A L'USUARI PERQUÈ COMPRI UN PRODUCTE O SERVEI, SINÓ QUE EL GUIA I L'AJUDA.

 

¿PER A QUÈ SERVEIX?

Una estratègia de Inbound Màrqueting és un procés a mitjà-llarg termini, en la qual els seus objectius principals es centren en conèixer millor a l'usuari i oferir-li contingut de valor perquè finalment es converteixi en un consumidor del nostre producte o serveis.

Atenció! Cal tenir molt en compte que una estratègia de Inbound Màrqueting no és el mateix que una estratègia de màrqueting de contingutssEn el màrqueting de continguts es busca millorar el posicionament d'un lloc web en els cercadors, al Inbound màrqueting es busca la conversió de el públic objectiu a client o consumidor.

 

FASES D'UNA ESTRATÈGIA INBOUND MÀRQUETING

Així doncs... Com funciona el Inbound Màrqueting? Una estratègia de Inbound Màrqueting es divideix en 4 fases principals que comporten diferents accions:

1#Atraure
Aquesta és la fase més important i coneguda ja que li dóna el nom a tot el procés de "inbound". En aquesta fase es duen a terme accions per aconseguir atraure els possibles clients de forma natural a través de generar contingut que els pugui resultar interessant o útil. Els canals més habituals per generar o compartir aquest contingut són les xarxes socials, canals de Youtube, el blog ...

2#Convertir
Una vegada que els possibles clients tenen interès en la teva empresa, productes o serveis cal intentar que es "converteixin". És a dir, que duguin a terme l'acció que a tu t'interessa com per exemple deixar la seva informació de contacte (per ampliar la teva base de dades) o que es subscriguin a la teva newsletter.

3#Tancament
Aquesta és la fase de transició de client potencial a client o consumidor. Per aconseguir aquest objectiu es poden utilitzar tècniques com el lead nurturing (en què es "nodreix" a l'usuari amb informació rellevant i ofertes segons els seus interessos) i el lead scoring (un sistema en el qual es puntua al client potencial segons les seves reaccions o comportament respecte les ofertes o informació que li oferim).

HI HA EINES QUE ENS PERMETEN REALITZAR DE FORMA AUTOMÀTICA O SEMI-AUTOMÀTICA LES TÈCNIQUES DE LA FASE DE "TANCAMENT".

4#Fidelitzar
Una vegada que hem aconseguit que el possible client es converteixi en client, hem de seguir oferint informació o contingut rellevant per assolir noves vendes per aquest mateix client. Per fidelitzar un client podem fer-ho a través d'ofertes especials, serveis exclusius, informació o contingut "privilegiat" ...

 

I finalment, però no menys important, cal realitzar anàlisis en cadascuna de les fases per saber com està funcionant la nostra estratègia de Inbound Màrqueting. Vols començar a atreure al teu públic objectiu perquè es converteixi en client? Contactins, podem ajudar-te.